NR 16 - 7 SIERPNIA

RYBIE OKO
Mapa serwera
FORUM RO
Sklep wędkarski

TW - Editorial nr 16
TW - Wejściówka

Znikający narybek
Poniższy tekst jest przedrukiem artykułu, który niedawno ukazał się w Gazecie Pomorskiej. Dotyczy sprawy bardzo bulwersującej - fałszerstwa danych w toruńskim okręgu PZW. Dzięki uprzejmości redakcji możemy przedstawić Wam ten artykuł w całości.


Okręg PZW w Toruniu oszukiwał Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przez ostatnie trzy lata Okręg PZW w Toruniu składal fałszywe sprawozdania o zarybieniach wód wydzierżawionych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Mamy na to dowody.

      Po serii artykułów o - delikatnie mówiąc - niefrasobliwej gospodarce Okręgu PZW w Toruniu w wydzierżawionym od AWRSP majątku (jeziora, stawy i budynki), poruszonymi przez nas sprawami zainteresowali sie posłowie Jan Wyrowiński i Jacek Janiszewski, a także Zarząd Główny PZW, Oddział Terenowy AWRSP w Bydgoszczy oraz toruńską delegaturą Inspekcji Pracy. Poseł Wyrowiński udostepnił nam pismo, które otrzymał z OT AWRSP w Bydgoszczy. Wynika z niego, że przynajmniej od trzech lat organizacja wędkarska składała sprawozdania o zarybieniach dzierżawionych wód, posługując się nieprawdziwymi danymi.

      Sprawa zarybień jest jednoznacznie określona w umowach dzierżawnych: Okręg PZW musi co roku wpuszczać do wód narybek o równowartości 20 proc. odłowionych ryb i 30 proc. wpływów uzyskanych ze sprzedaży zezwolen wędkarskich.

      Jak informuje posła Wyrowińskiego Piotr Werno, dyr. OT AWRSP, w roku 1996 torunianie powinni zarybić wydzierżawione od agencji wody za kwotę 432 tys. 904 zł. Okreg PZW w sprawozdaniu napisał, że zarybił za kwote 625 tys. 399 zł, ujmując zarybienia wszystkich użytkowanych przez siebie wód, w tym rzek i jezior dzierżawionych od innych podmiotów. W rzeczywistości zarybił wody ăagencyjneÓ narybkiem o wartości mniejszej o jedną trzecią od wymaganej przez umowy dzierżawne.

      W roku 1997 powinien zarybić za kwotę 522 tys. 747 zł. W sprawozdaniu do AWRSP widnieje kwota 657 tys.104 zl, a w rzeczywistości zarybiono za mniej niż połowę wymaganej kwoty.

      Ubiegły rok był jeszcze gorszy. Plan określony umową dzierżawną wynosił 595 tys. 136 zł, w rzeczywistości zarybiono wody AWRSP za 157 tys. 325 zł, a w sprawozdaniu napisano, że za... 814 tys. 506 zł.

JADWIGA ALEKSANDROWICZ

 
All righs reserved, teksty, rysunki i zdjęcia powierzone przez autorów do publikacji wyłącznie na tych stronach intenetowych
Reklamy Krokus: CRM