Dziś ten okres walki z przyrodą mamy na szczęście za sobą. Resztki rozlewisk wzdłuż Narwi ocalały. Najpierw powstał Park Krajobrazowy, wreszcie - teraz - Park Narodowy.
 
  NR 24      15 PAŹDZIERNIKA
Wydawca: KROKUS ska z o. o. oraz Zespół - Łódź i Wałcz
 
     Powstał w dolinie Narwi, w jej górnym biegu. Ten odcinek cudem oparł się obłędnym projektom melioracji.
     W swoim czasie była zacięta batalia - przyrodnicy przeciw meliorantom. Wszystkie rozsądne argumenty przemawiały za pozostawieniem tych terenów w stanie naturalnym. Argumentem meliorantów było, jak pamiętam, między innymi to, że "średnia wieku ludności na osuszanych terenach się wydłużyła"...
     Dziś ten okres walki z przyrodą mamy na szczęście za sobą. Resztki rozlewisk wzdłuż Narwi ocalały. Najpierw powstał Park Krajobrazowy, wreszcie - teraz - Park Narodowy.
     Przyrodnicy porównują walory tego regionu do... afrykańskiej rzeki Okawango. Narew tu płynie przez podmokłe, torfowe łąki wieloma korytami i na tym polega jej niepowtarzalny charakter. Ocenić jej urok można chyba tylko z lotu ptaka albo patrząc na kolorową mapkę. Nie mamy samolotu. Na szczęście jest mapka...
     Wśród trzcinowisk, w labiryncie kanałów i kanalików woda ledwo się sączy. Czasem płynie w przeciwną stronę niż główny nurt. Zabłądzić więc mogą tam i doświadczeni wodniacy.
     Cały ten obszar doliny Narwi między Surażem a Rzędzianami zajmuje ponad 7 tys ha. Jest to raj dla wodnego ptactwa - na tych terenach gnieździ się sto kilkadziesiąt gatunków, w tym wiele rzadkich. Raj dla ptaków, dla łosi i bobrów, raj dla miłośników przyrody. I może być to raj dla wędkarzy. Jak dotąd nie wprowadzono ograniczeń i dodatkowych opłat.

Andrzej Trembaczowki


NARWIAŃSKI PARK NARODOWY
     Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Dyrekcji Parku:
Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy;
tel. 085 718 13 91 lub 718 14 17
 
All rights reserved, teksty, rysunki i zdjęcia powierzone przez autorów do publikacji wyłącznie na tych stronach internetowych
Reklamy Krokus: Wędkarstwo morskie