PARSĘTA 2000

Znów Daszewskie Łąki - a jednak... Jacek (będzie fota w łóżku) i kolega Michała Sopińskiego właśnie na tym odcinku
sięgnęli po milenijne trotki.

Fotografie oraz podpisy :SOBIESŁAW SKOPEK

Back next
All rights reserved, teksty, rysunki i zdjęcia powierzone przez autorów do publikacji wyłącznie na tych stronach internetowych
Reklamy Krokus: Open source ERP i CRM - Odoo (dawniej OpenERP)